thông tin liên hệ
PHAN HOÀNG THANH CÔNG
Giám Đốc - 0905.86 84 80

MÀNG PE

Màng PE đa năng
Màng PE đa năng
Màng PE dùng máy 15kg
Màng PE dùng máy 15kg
Màng PE dùng tay 4kg
Màng PE dùng tay 4kg
Màng PE màu đen
Màng PE màu đen
Màng PE màu đỏ
Màng PE màu đỏ
Màng PE mau xanh lá cây
Màng PE mau xanh lá cây
Màng PE màu
Màng PE màu
Màng Pe quấn Pallet đóng kiện
Màng Pe quấn Pallet đóng kiện

DÂY ĐAI

Dây đai PET màu vàng
Dây đai PET màu vàng
Dây đai PP
Dây đai PP
Dây đai PP 3 màu
Dây đai PP 3 màu
Dây đai
Dây đai